การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าพบหน่วยงานราชการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR เชิงรุกเข้าพบหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สอบถามความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการให้บริการจาก กปภ. ณ เทศบาลตําบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงเจน ได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกพึงพอใจในการให้บริการจาก กปภ.สาขาพะเยา เป็นอย่างมาก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าพบหน่วยงานราชการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าพบหน่วยงานราชการ