การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เทศบาลเมืองหนองปรือ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. พิธีเปิดด้านหน้าบ้านนายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กิจรรมทำความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย และตัดหญ้าถนนพรประภานิมิต จากแยกเฉลิมพระเกียรติไปตามถนนพรประภานิมิต ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบและความสวยงามในชุมชน

ที่มา: งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เทศบาลเมืองหนองปรือ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เทศบาลเมืองหนองปรือ