กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง”

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2562 กปภ.สาขาสะเดา นำโดยนายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ผจก.กปภ.สาขาสะเดา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาคูคลอง" กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม กิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ บริเวณริมห้วยละวา ม.1 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวดเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

ที่มา: กปภ.สาขาสะเดา

กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง”
กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง”
กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง”
กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง”