การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยผู้จัดการสมเดช เหล็มเล๊าะ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยน้ำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมกับประชาชานจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ สร้างร้างฝาย ชะลอน้ำในพื้นที หมู่ที่ 6 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขล

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"