การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมปั่น “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมปั่น "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" จังหวัดสระแก้ว โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมปั่น “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสระแก้ว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมปั่น “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสระแก้ว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมปั่น “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสระแก้ว