กปภ.ข.3 ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) นำโดยนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.3 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 350 ต้น เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เกิดจิตสำนึก ตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

กปภ.ข.3 ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562
กปภ.ข.3 ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562
กปภ.ข.3 ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562