กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายรัตนัย แสงสว่าง ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ส่วนราชการทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรม "การบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ" ด้วยการฉีดล้างถนน กวาดถนน เก็บขยะ ณ บริเวณตลาดหนองอ้อ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นอกจากนี้ กปภ.สาขาบ้านบึง ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวด ให้ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”