ติดต่อเรา

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่


ที่อยู่

เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ
ซอยแจ้งวัฒนะ 1
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามข้อมูล

โทรศัพท์: 0 2551 8896

แผนที่