กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้า CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงพื้นที่ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อเช้าวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วย นางโอลีมา เครือซ้า หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ นำพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 9 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้ตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำระยะสั้น และระยะยาว การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ กิจกรรมถาม – ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวระบบประปา และได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,920 ขวด พร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้า CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงพื้นที่ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้า CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงพื้นที่ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้า CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงพื้นที่ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”