กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดยนางนุชนภา พิณทอง ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR ครั้งที่ 3/2564 เพื่อสอบถามปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะการใช้น้ำประปา พร้อมให้คำแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำผ่านสื่อออนไลน์ และตรวจหารอยรั่วซึมรอยแตกของท่อประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ ณ บริเวณชุมชนธารโบกขรณี ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR
กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR