กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา และบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาทั้งภายในและภายนอก โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา ตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ใช้น้ำในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณพื้นที่บริการ ต.บางพูน ต.บ้านใหม่ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)

กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง