กปภ.สาขาเกาะสมุย ส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562

นายสุรพงศ์สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ได้ร่วมส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562 โดยมีการปรับปรุงลานออกกำลังกายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย และติดตั้งเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งณ โรงเรียนเทศบาล4(วัดคีรีมาส)ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน นักเรียนชุมชน รวมไปถึงประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากโครงการดีๆ ของ กปภ. ต่อไป

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย

กปภ.สาขาเกาะสมุย ส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562
กปภ.สาขาเกาะสมุย ส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562
กปภ.สาขาเกาะสมุย ส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562
กปภ.สาขาเกาะสมุย ส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562
กปภ.สาขาเกาะสมุย ส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562