กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองแจ บ้านดอนแดง ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรม" จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง " โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และร่วมบำเพ็ญประโยชน์กับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จำนวนมาก

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9