การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับอำเภอบางสะพาน ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด เพื่อแจกให้ประชาชนจิตอาสาที่มาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมกันทำความสะอาดกวาดและเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดเขาถ้ำม้าร้องและทางขึ้นเขาถ้ำม้าร้อง เพื่อดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่สาธารณประโยชน์ อีกทั้งต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง