กปภ. สาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนายทิวา พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่ที่ 8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก ความสามัคคี รวมพลังน้ำใจของจิตอาสา ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ สาธารณประโยชน์ สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบางสะพาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กปภ. สาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปภ. สาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปภ. สาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปภ. สาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปภ. สาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์