กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดบริเวณลานวัดและล้างห้องน้ำภายในวัด ณ วัดโคกสั้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. นำโดย นายประสิทธิ์ สุขสมกลิ่น หัวหน้างานผลิต และ นางพิมพ์อลิยา เสงี่ยมงาม หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ร่วมกันทำความสะอาดกวาดบริเวณลานวัด และล้างห้องน้ำภายในวัด ทำความสะอาดศาลาพักริมทาง ณ บริเวณวัดโคกสั้น ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดบริเวณลานวัดและล้างห้องน้ำภายในวัด ณ วัดโคกสั้น
กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดบริเวณลานวัดและล้างห้องน้ำภายในวัด ณ วัดโคกสั้น
กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดบริเวณลานวัดและล้างห้องน้ำภายในวัด ณ วัดโคกสั้น
กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดบริเวณลานวัดและล้างห้องน้ำภายในวัด ณ วัดโคกสั้น
กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดบริเวณลานวัดและล้างห้องน้ำภายในวัด ณ วัดโคกสั้น