กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

นายสมเดช. เหล็มเล๊าะ ผู้จัดการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ สำนักสงฆ์บ้านปลายรำ ต.นาทวี อ. นาทวี จ.สงขลา โดยมีนายอำเภอนาทวี หน่วยงานราชการต่างๆ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี

กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ