กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมCSR มอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดกาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนและร่วมพิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทางกปภ.สาขาสุรินทร์สร้างให้แก่โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)เพื่อให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความสะดวกในการสัญจรภายในโรงเรียน พร้อมนี้กปภ.สาขาสุรินทร์ได้สนับสนุนน้ำดื่มตาสัญลักษณ์กปภ.จำนวน 360 ขวด ในกิจกรรมแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ กปภ.สาขาสุรินทร์ ดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมCSR มอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันแก่โรงเรียนบ้านกระทม(ร่วนวิทยา) อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมCSR มอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมCSR มอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก