กปภ.ข.5 สานพลังอนุรักษ์เขาคอหงส์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โดย นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 มอบหมายให้พนักงานในสังกัด กปภ.ข.5 ร่วมกิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติพร้อมปลูกป่าเขาคอหงส์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาของป่าไม้ที่ถูกทำลายและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองคอหงส์ (ที่ดิน 14 ไร่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

กปภ.ข.5 สานพลังอนุรักษ์เขาคอหงส์
กปภ.ข.5 สานพลังอนุรักษ์เขาคอหงส์
กปภ.ข.5 สานพลังอนุรักษ์เขาคอหงส์
กปภ.ข.5 สานพลังอนุรักษ์เขาคอหงส์