กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดตาหลังใน"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ สุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดตาหลังใน" เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสำมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทำความสะอาดศาสนสถาน วัดตาหลังใน หมู่ 12 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดตาหลังใน"
กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดตาหลังใน"
กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดตาหลังใน"