กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนแยกคลองเหลง – ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 23ตุลาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม มอบหมายให้หัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนแยกคลองเหลง –ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยจิตอาสาได้ร่วมกันเก็บขยะและช่วยกันปรับภูมิทัศน์บริเวณแยกคลองเหลง-ขนอม เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม ทั้งนี้ กปภ.สาขาขนอม ได้ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200ขวด แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนแยกคลองเหลง – ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนแยกคลองเหลง – ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนแยกคลองเหลง – ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนแยกคลองเหลง – ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช