กปภ.ข.10 ร่วมเป็น"ผู้ให้"ที่ยิ่งใหญ่ บริจาคเลือดแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามที่ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีพนักงานของ กปภ.เขต 10 เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 5 ราย โดยโลหิตที่ได้รับบริจาคทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8จ.นครสวรรค์จะได้นำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และเก็บไว้ในคลังสำรองโลหิต แก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตและใช้ในภาวะฉุกเฉินต่อไป

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

กปภ.ข.10 ร่วมเป็น"ผู้ให้"ที่ยิ่งใหญ่ บริจาคเลือดแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
กปภ.ข.10 ร่วมเป็น"ผู้ให้"ที่ยิ่งใหญ่ บริจาคเลือดแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
กปภ.ข.10 ร่วมเป็น"ผู้ให้"ที่ยิ่งใหญ่ บริจาคเลือดแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
กปภ.ข.10 ร่วมเป็น"ผู้ให้"ที่ยิ่งใหญ่ บริจาคเลือดแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์