กปภ.สาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำประปา เพื่อลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมทั้ง นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำประปากับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงทางหลวง เทศบาล และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ และทำความสะอาดพื้นผิวจราจร เนื่องจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปกคลุมอย่างหนัก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤติสุด มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

กปภ.สาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำประปา เพื่อลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
กปภ.สาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำประปา เพื่อลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
กปภ.สาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำประปา เพื่อลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)