กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณถนนสายบ้านแหลมกลัด-หาดลานทราย ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ระยะทาง 13 กิโลเมตร พร้อมแจกนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"