กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ หัวหน้างานทุกสายงาน พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ" จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน และส่งเสริมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่นอีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562