กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ บริเวณแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และหน่วยงานในจังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561
กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561
กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561
กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561