กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า

นายคมสันต์ บุญเอี่ยม ผู้จัดการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมถึง งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้บริหาร ครู และ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า DSM เพื่อปลูกจิตสำนึกการประหยัดน้ำ โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำอีกทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ กปภ.ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการประหยัดน้ำต่อไป

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า