กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ส่งมอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ บ้านกุดลาดใต้ ม.9 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน โดยมีนายยรรยง ไชยชนะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ

  โครงการ "กปภ.รัษ์กชุมชน" เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ซึ่งได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคมให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยนายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การประปาส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้านกุดลาดใต้ ม.9 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคมอบให้ด้วยใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในกิจการของชุมชนกุดลาดใต้อีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2561
กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2561
กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2561
กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2561