กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 61 กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ , นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ หัวหน้างานบริการฯ , นางนฤมล ยังวิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จังหวัดปทุมธานี เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำและคูคลอง อีกทั้งเป็นต้นแบบในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง ร่วมกันดูแลรักษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดเปรมประชา ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดปทุมธานี