กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท นำโดยนายกิตติ พุ่มศรีธร พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" จังหวัดชัยนาท เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคู คลองให้ใสสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ณ ลำน้ำบ้านหนอง บริเวณหน้าวัดบ้านหนอง หมู่ 9 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท

กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท
กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท
กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท
กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท
กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท