กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด มาให้บริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ