การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน นำโดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ หมู่บ้านวรา ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ,ม.4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย และอื่นๆพื้นที่ในความรับผิดชอบ โดยได้ออกให้บริการซ่อมท่อแตกรั่วภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบบประปาภายในบ้าน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561