การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี โดยผู้จัดการสมเดช เหล็มเล๊าะ พร้อมพนักงนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสาอำเภอนาทวี โดยมีนายอำเภอนาทวี นายชูศักดิ์ สบานแย้ม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยร่วมกันดำเนินการเก็บขยะ และร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ในวันพฤหัสที่ 18 เมษายน 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ