กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงหมายเลข 23) ระยะทางจากสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคยโสธร - สี่แยกโรงพยาบาลยโสธร พร้อมทั้งให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ