กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ 101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาประจวบฯ มอบหมายให้ นายสุขเกษม มีสีผ่อง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ 101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สวนราษฎร์ภักดี เขื่อนย่านซื่อ (อ่างเก็บน้ำคลองบึง) หมู่ 8 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ 101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ 101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ 101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์