กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางสายตา

การแบ่งปัน ในสังคมอยู่ในจิตใจของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด รวมใจ จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางสายตา ซึ่งเป็นการทำ CSR นอกรั้ว กปภ.โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของ กปภ. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา ๑๑.๓๐ น.ของวันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สร้างความสุขในจิตใจของพนักงาน แบ่งปันให้สังคมเดียวกัน เราไม่ทอดทิ้งกัน "มุ่ง - มั่น-เพื่อปวงชน"

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางสายตา
กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางสายตา
กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางสายตา