การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน นำโดย นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการฯ พร้อมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

201702171415140000311
201702171415140002920
201702171415140002927
201702171415140008901
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต