แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค (fiscal-year-plan-of-2560_anticor_lock)

ผลการดำเนินงานฯ

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1-3/2560 (ponmoral_pwa_1-3-2560_web) และบันทึก ที่ มท 55622-2/496 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (ccf22082560)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4/2560 (ponmoral_pwa_4-2560_web) และบันทึก ที่ มท 55622-2/698 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ccf23112560_0002)

สรุปผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

  • แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 (ponmoral_pwa_1-4-2560_web)

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ

  • รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ปีงบประมาณ 2560 (analyze_ponmoral_60)