กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด กวาดลานวัด ทำบุญฟังพระเพื่อเป็นศิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว โดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอเลาขวัญและชมรมจักรยาน ณ วัดเขาวัง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา