กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขานราธิวาส นำโดย นายอารีดีน ปากบารา ผู้จัดการ กปภ.สาขานราธิวาส พร้อมด้วย นายไชยยันต์ แสงแก้วอนันต์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง โดยการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน หน้าบ้าน/นอกบ้าน ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน บริเวณพื้นที่ถนน ณ นคร ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รวมจำนวนผู้เข้ารับบริการตามโครงการดังกล่าว จำนวน 100 ราย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส

กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง