การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง นำโดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองคงคลังสภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย