การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรม “ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา โดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันทภาโส ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ได้ร่วมกิจกรรม "ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ ประปาฟรีโดยไม่คิดค่าแรง แนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ระบายตะกอนในเส้นท่อ สอบถามความพึงพอใจเพื่อมา ปรับปรุงการให้บริการของสาขา รวมทั้งรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนวชิรา ถนนทะเลหลวง ถนนสระเกษ ถนนเพชรมงคล ถนนวุฒิภูมิ ถนนชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรม “ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรม “ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรม “ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ”