การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ในกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของอำเภอบางสะพาน ณ วัดเกาะยายฉิม หมู่ที่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จัดเพื่อบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดเกาะยายฉิม

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"