กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

กปภ. สาขากาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยให้บริการ ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านและบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาฟรี บริเวณ หมู่บ้านผกาแก้ว หมู่บ้านหัวนา หมู่บ้านอู่ทองวิลล่า ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี

กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"