การประปาส่วนภฅูมิภาคสาขาอู่ทองจัดโครงการแบ่งปั้นความสุขให้น้อง

"โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียน จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนวัดหนองตาสาม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กปภ. ต่อชุมชนในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำ

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง

การประปาส่วนภฅูมิภาคสาขาอู่ทองจัดโครงการแบ่งปั้นความสุขให้น้อง
การประปาส่วนภฅูมิภาคสาขาอู่ทองจัดโครงการแบ่งปั้นความสุขให้น้อง
การประปาส่วนภฅูมิภาคสาขาอู่ทองจัดโครงการแบ่งปั้นความสุขให้น้อง