ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จัดกิจกรรมโครงการประหยัดน้ำ ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร แก่น้องๆโรงเรียนบ้านเขาบายศรี หมู่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย กปภ.สาขาบ้านฉาง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง การใช้น้ำย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกและร่วมตอบคำถามอย่างสนุกสนาน ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ กปภ. ได้รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในการใช้น้ำอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และรู้คุณค่าให้กับเยาวชนต่อไป

ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ
ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ
ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ
ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ
ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ