กปภ.ข.8 ตั้งโรงครัวบริการอาหารและเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจให้ผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนบ้านคูเดื่อ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต8 นำโดย นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด และพนักงาน ตั้งโรงครัวบริการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ประสบภัย ชุมชนคูเดื่อ รวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และจิตอาสาจากทุกหน่วย ที่ร่วมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด พื้นที่ชุมชนบ้านคูเดื่อ

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

กปภ.ข.8 ตั้งโรงครัวบริการอาหารและเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจให้ผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนบ้านคูเดื่อ
กปภ.ข.8 ตั้งโรงครัวบริการอาหารและเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจให้ผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนบ้านคูเดื่อ
กปภ.ข.8 ตั้งโรงครัวบริการอาหารและเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจให้ผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนบ้านคูเดื่อ
กปภ.ข.8 ตั้งโรงครัวบริการอาหารและเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจให้ผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนบ้านคูเดื่อ