ประปาบ้านฉาง ร่วม "หมอชวนวิ่ง" พร้อมมอบน้ำดื่มบริการนักวิ่งร่วมทาง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายพรรษวัชร์ กิมานันโท ผู้ช่วยผู้จัดการ นำนักวิ่งจากประปาบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หมอชวนวิ่ง" ช่วงอำเภอบ้านฉางส่งต่อให้กับจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก อาทิ ส่วนราชราช หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปอีกมากมาย

นอกจากนั้นแล้ว กปภ.สาขาบ้านฉาง ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้กับสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

ประปาบ้านฉาง ร่วม "หมอชวนวิ่ง" พร้อมมอบน้ำดื่มบริการนักวิ่งร่วมทาง
ประปาบ้านฉาง ร่วม "หมอชวนวิ่ง" พร้อมมอบน้ำดื่มบริการนักวิ่งร่วมทาง
ประปาบ้านฉาง ร่วม "หมอชวนวิ่ง" พร้อมมอบน้ำดื่มบริการนักวิ่งร่วมทาง
ประปาบ้านฉาง ร่วม "หมอชวนวิ่ง" พร้อมมอบน้ำดื่มบริการนักวิ่งร่วมทาง
ประปาบ้านฉาง ร่วม "หมอชวนวิ่ง" พร้อมมอบน้ำดื่มบริการนักวิ่งร่วมทาง