การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ่างเก็บน้ำบางพระ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โครงการชลประทานชลบุรี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1,นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีราชา และนายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาแหลมฉบัง พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ณ โครงการชลประทานชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ตัดหญ้า ทาสี เก็บขยะ ซึ่งอ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ่างเก็บน้ำบางพระ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ่างเก็บน้ำบางพระ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ่างเก็บน้ำบางพระ