กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก

วันนี้ (วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ ณ เชียงใหม่ฮอล์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมวันบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donner Day - Blood connects us all 14 June 2016) จัดขึ้นโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ เชียงใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ Share life, give blood - ให้โลหิต ให้ชีวิต ซึ่งรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การบริจาคโลหิต, การบริจาคเกล็ดโลหิต, โปรแกรมสุขภาพหัวใจ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เป็นต้น

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ รายงาน

กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก
กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก
กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก
กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก
กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก
กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก